Choosing the right school for your child can be a daunting decision and we believe that a personal visit is invaluable. We very much hope that you will  visit our school to meet our friendly and experienced staff and, of course, our lovely pupils! We really want you to see first-hand the excellent education we are able to offer your children.

We are extremely proud of our school: we love to show visitors around and share their passion and enthusiasm for all that is special about Sacred Heart. You can arrange a visit by contacting the school office on 01943 609578 or by clicking on the link below:  

We welcome applications from boys and girls aged from 4 to 11 years at any time of the year.

It’s easy to apply to join our school:

For more information about applying to join next September or how to join us during the school year, please visit ‘How to join our lovely school.’

How do families arriving from Ukraine apply for a school place and childcare? / Як родинам, що приїжджають з України, подавати заяви на отримання місць у школі та допомоги з оплати послуг з догляду за дитиною?

This article is translated into Ukrainian below.

Цю статтю перекладено українською мовою нижче.

All children and young people arriving in England from Ukraine via the family route or the sponsorship route have the right to access education and childcare (for children below compulsory school age) whilst in the UK. The best place for all school-age children to be educated is in schools, and attending school is vital to help newly arrived children integrate as quickly as possible into the communities in which they are living.

Note: Links will be in English – Google Chrome will automatically translate web pages into your home language, alternatively use Google Translate.

Here is how families can apply for school and childcare places.

How to apply for a school place:

Any families returning to or moving to the UK should speak to the local authority (often referred to as the council) school admission team in their chosen areas for information on how to apply for a school place. Local authorities should support parents in choosing schools, which includes providing information on where schools have vacancies and how to apply. In England most children start school full-time in the September after their fourth birthday. This means they’ll turn 5 during their first school year. For example, if your child’s fourth birthday is between 1 September 2021 and 31 August 2022 they will usually start school in September 2022. This applies to families arriving from Ukraine too. Find out more about compulsory school age here.

Families in England can contact their local council to find:

  • state-funded schools in their area
  • admission criteria for the schools they’re interested in

When parents apply for a school place, the School Admissions Code states that admission authorities should aim to notify parents of the outcome of an application for a school within 10 school days and that they must do so within 15 school days.

Where there are no vacancies within a reasonable distance of the child’s home, the local authority must place the child quickly under its in-year Fair Access Protocol (FAP).

FAPs exist to ensure that vulnerable children who are struggling to secure a school place through the normal admissions routes, are able to access one as quickly as possible. All admission authorities must participate in their local FAP, this includes admitting children when asked to do so via the FAP. The School Admissions Code sets out the categories of children that are eligible to be placed via the FAP, which includes children of refugees and asylum seekers.

How to apply for childcare

Childcare Choices is a useful website to explain parents’ options: https://www.childcarechoices.gov.uk/. For more information, parents can also speak to their local authority or go to https://www.gov.uk/get-childcare.

Government funds early education entitlements (free hours of childcare) for parents of young children:

  • All parents of 3- and 4-year-olds can access 15 free hours of childcare per week, regardless of their immigration status or whether they are working.
  • Eligible working parents of 3- and 4-year-olds can access an additional 15 hours of childcare, known as the ‘30 Hours’ entitlement.
  • Disadvantaged 2-year-olds may be eligible to access 15 free hours of childcare.

Children arriving in the UK through the Ukraine Family Scheme or the Homes for Ukraine (sponsorship) Scheme will be able to access the Department for Education’s free early education entitlements if they meet the existing eligibility criteria. You can find more information about the eligibility criteria here: 30 Hours free childcarefree education and childcare for 2-year-olds.

For more help and advice about moving to the UK from Ukraine, visit: UK Stands with Ukraine – The UK and our allies are united in support for Ukraine (campaign.gov.uk).


Усі діти та підлітки, які приїжджають в Англію з України за сімейною або спонсорською схемами, мають право на доступ до освіти та догляду за дітьми (для дітей дошкільного віку), під час перебування у Великій Британії. Найкраще місце для навчання дітей шкільного віку — це школи. Відвідування шкіл — життєво важливий елемент найскорішої інтеграції дитини у місцеву громаду.

Примітка. Інформація за посиланнями надається англійською мовою, проте Google Chrome автоматично перекладе сторінки вашою рідною мовою, і ви також можете скористатися Google Перекладачем.

Далі наводиться інформація щодо подання заяви на отримання місць у школах і закладах із догляду за дітьми.

Подання заяви на отримання місця у школі:

Сім’ї, що повертаються або переїжджають у Велику Британію, мають звернутися до освітнього відділу місцевого органу влади (часто це Local Council) за інформацією про подання заяви на отримання місця у школі. Місцеві органи влади повинні надавати підтримку батькам у виборі шкіл, зокрема відомості про наявні місця у школах і правила подання заяв. В Англії більшість дітей розпочинають навчання у школі у вересні після того, як їм виповнилося чотири повні роки, тобто 5 років їм виповниться протягом першого навчального року. Наприклад, якщо вашій дитині виповнилося 4 роки у період між 1 вересня 2021 року і 31 серпня 2022 року, вона розпочне навчання в школі у вересні 2022 року. Це стосується і родин, які приїжджають з України. Докладніше про вік обов’язкової шкільної освіти можна прочитати тут.

Родини в Англії можуть звернутися до місцевого органу влади, щоб отримати інформацію про:

Згідно з Кодексом практики зарахування учнів до школи (School Admissions Code), відповідні органи мають намагатися сповістити батьків, які подали заяву на отримання місця для дитини в школі, про результат розгляду заяви протягом 10 шкільних днів, і зобов’язані це зробити до завершення 15 шкільних днів.

Якщо у школах, розташованих у межах прийнятної відстані від місця проживання дитини, немає місць, місцеві органи влади зобов’язані швидко влаштувати дитину в школу за Протоколом справедливого доступу (FAP — Fair Access Protocol).

Протоколи FAP використовуються з метою якнайшвидшого забезпечення місця у школі для дітей із соціально вразливих категорій, для яких не вдалося знайти місце в школі у звичайний спосіб. Усі приймальні комісії повинні брати участь у місцевих протоколах FAP, включно із зарахуванням дітей у школи згідно з цими протоколами. У Кодексі практики зарахування учнів до школи наведено категорії дітей, які мають право на влаштування в школу за протоколами FAP, зокрема це діти біженців і прохачів притулку.

Подання заяви на отримання допомоги з оплати послуг з догляду за дитиною

Childcare Choices — це корисний сайт, де можна переглянути варіанти, доступні для батьків: https://www.childcarechoices.gov.uk/. Додаткову інформацію батьки також можуть отримати в місцевих органів влади або на сайті https://www.gov.uk/get-childcare.

Уряд надає батькам дошкільнят допомогу з оплати послуг з дошкільної освіти (певна кількість годин безкоштовного догляду за дітьми):

  • Усі батьки дітей віком 3 і 4 роки мають право на 15 годин безкоштовного догляду за дитиною на тиждень незалежно від імміграційного статусу або зайнятості.
  • Працюючі батьки дітей віком 3 і 4 роки, що відповідають певним вимогам, мають право на додаткові 15 годин догляду за дитиною за програмою «30 годин» (30 Hours).
  • У випадку знедолених дітей віком 2 роки можна отримати 15 годин безкоштовного догляду.

Батьки дітей, які прибувають у Велику Британію за Програмою з допомоги сім’ям з України або програмою «Дім для українців» (Homes for Ukraine Scheme), матимуть доступ до допомоги з оплати послуг із дошкільної освіти від Міністерства освіти, якщо вони відповідають певним умовам. Додаткові відомості про умови можна подивитися за посиланнями: 30 годин безкоштовного догляду за дитиноюбезкоштовне навчання та догляд за дітьми віком 2 роки.

Інформацію про додаткову допомогу та рекомендації щодо переїзду з України до Великої  Британії дивіться на сайті https://ukstandswithukraine.campaign.gov.uk/.

Admissions

Arrange a Visit

Come and see the children in the daily class environment

Open Days

Enjoy a school tour by one Of the children

Events

Come and see us at an informative event

News & events

Read our latest Newsletter

26 February 2024

Little Hearts Playgroup

28 September 2023

Carnival 2023 Winners!

9 May 2023